GucciAsFucc


Perfil de Minecraft
Historial de noms
És “GucciAsFucc” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"GucciAsFucc"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"GucciAsFucc"}