Giova7w7


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇴Colombia
  • Comptes
  • ! Giova7w7™🖤#2576
Servidors preferits (4)
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Giova7w7"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Giova7w7"}