G2A_ZTAIN🍝


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • Comptes
  • ARCANE - Alice ❤#5156
Aparences (1)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"G2A_ZTAIN"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"G2A_ZTAIN"}