Feeelinqs_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Servidors preferits (2)
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Feeelinqs_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Feeelinqs_"}