Fbn351


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇲Jamaica
  • Comptes
  • ADD ASHUZI ON NAME MC #0000
Servidors preferits (5)
Aparences (14)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Fbn351"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Fbn351"}