Fagatron3000


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
És “Fagatron3000” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Fagatron3000"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Fagatron3000"}