FaZeRuleZ_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇪Germany
  • Comptes
  • TrixMC Network#0815
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"FaZeRuleZ_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"FaZeRuleZ_"}