FFVCK1NGK1D


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇫Afghanistan
  • Comptes
Servidors preferits (4)
Aquest perfil de Minecraft té 2 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"FFVCK1NGK1D"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"FFVCK1NGK1D"}