Elwins💰


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇲Armenia
  • Comptes
  • 𝔼𝕝𝕨𝕚𝕟#0856
Servidors preferits (2)
Aparences (18)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Elwins"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Elwins"}