Drogadicta_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Chriss tomadora de merca#0553
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Drogadicta_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Drogadicta_"}