Doomstep


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇭Western Sahara
  • Comptes
  • MeClavaronElVisto#6613
Servidors preferits (1)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Doomstep"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Doomstep"}