DontLeaveMe


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇪Belgium
  • Comptes
  • DontLeaveMe - Léon#1809
Servidors preferits (1)
Aparences (23)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DontLeaveMe"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DontLeaveMe"}