DojoHG


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Amics (2) (API)
ab✅ YC
Servidors preferits (4)
Aparences (10)
Capes (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DojoHG"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DojoHG"}