Dishonoring


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇸Palestine
  • Comptes
  • †𝔻𝕚𝕤𝕙𝕠𝕟𝕠𝕣𝕚𝕟𝕘†#8966
Servidors preferits (4)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Dishonoring"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Dishonoring"}