Disengaged


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • Comptes
Servidors preferits (2)
És “Disengaged” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (5)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Disengaged"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Disengaged"}