Dictator_Alideen


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇺Australia
  • Comptes
  • Dictator_Alideen#8040
Servidors preferits (1)
Aparences (1)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Dictator_Alideen"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Dictator_Alideen"}