Diaba


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇹Bhutan
  • Comptes
  • Valeu Castelo Pela acc <3 #6666
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Diaba"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Diaba"}