Depression__


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇴🇲Oman
  • Comptes
Aquest perfil de Minecraft té 1 solicitud d'amistat pendent.
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Depression__"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Depression__"}