DepressingWeeks


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇪Georgia
  • Comptes
  • ✧ 𝓜𝓲𝓼𝓽𝔂 ✧#9421
Aparences (9)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DepressingWeeks"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DepressingWeeks"}