Demoniaca


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
  • Demoniacaa_ 🖤#9079
Servidors preferits (3)
Aquest perfil de Minecraft té 1 solicitud d'amistat pendent.
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Demoniaca"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Demoniaca"}