Deadly_Loli


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (1)
És “Deadly_Loli” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (16)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Deadly_Loli"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Deadly_Loli"}