DeJayDev


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Servidors preferits (1)
Aparences (1)
Capes (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DeJayDev"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DeJayDev"}