Dcll


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇺Australia
  • Comptes
  • Der a weido in me hart#8711
Servidors preferits (2)
Aparences (6)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Dcll"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Dcll"}