DarkScientist_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇷France
  • Comptes
  • DarkScientist_#9449
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DarkScientist_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DarkScientist_"}