DAMAGEDEMON666


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇺Australia
Amics (2) (API)
Servidors preferits (2)
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DAMAGEDEMON666"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DAMAGEDEMON666"}