Cxny


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇬Singapore
  • Comptes
  • AProperName#7439
Servidors preferits (3)
Aparences (10)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Cxny"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Cxny"}