CuzImMnK_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (1) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (24)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"CuzImMnK_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"CuzImMnK_"}