CuzImLayLa


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇪United Arab Emirates
  • Comptes
Servidors preferits (2)
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"CuzImLayLa"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"CuzImLayLa"}