Cryptkeeper


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (2)
Aquest perfil de Minecraft té 4 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (3)
Capes (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Cryptkeeper"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Cryptkeeper"}