ComboSeries🦊


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • z000000000000000000z#6660
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ComboSeries"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ComboSeries"}