Cmat_Is_DED


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
Amics (1) (API)
Servidors preferits (3)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Cmat_Is_DED"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Cmat_Is_DED"}