Clauzov


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (1) (API)
Servidors preferits (4)
És “Clauzov” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Clauzov"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Clauzov"}