Chluz


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇮Virgin Islands (U.S.)
  • Comptes
  • F E E L I N G S #3008
Aparences (9)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Chluz"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Chluz"}