Chewhe


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇮Virgin Islands (U.S.)
  • Comptes
  • chewhe#0571
Servidors preferits (2)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Chewhe"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Chewhe"}