Caner_90


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇷Turkey
  • Comptes
  • 𝓒𝓪𝓷𝓮𝓻𝓡#7206
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Caner_90"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Caner_90"}