COMB4CK


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇭Switzerland
  • Comptes
  • ㄩ 乙 ㄩ ㊰ #2751
Amics (1) (API)
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"COMB4CK"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"COMB4CK"}