CL0CHARD


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (1)
Aparences (9)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"CL0CHARD"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"CL0CHARD"}