Bxcterie


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇷France
  • Comptes
  • 🎅 𝗣𝗼𝗽𝗼𝗗𝗲𝗡𝗼𝘂𝗲𝗹 🎅#6465
Servidors preferits (2)
Aparences (26)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Bxcterie"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Bxcterie"}