Brunoydlx


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇷Brazil
  • Comptes
  • HB20 2017 MOSTRO#9226
Amics (1) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Brunoydlx"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Brunoydlx"}