BrqydenYT


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇬Singapore
  • Comptes
  • 󠂪󠂪βΓΛΥDΞΠ#0003
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"BrqydenYT"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"BrqydenYT"}