Broi


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇲🇵Northern Mariana Islands
  • Ibiza #9452
Servidors preferits (3)
Aparences (7)
Capes (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Broi"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Broi"}