Boss_Gamiing


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (1)
És “Boss_Gamiing” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (4)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Boss_Gamiing"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Boss_Gamiing"}