BoredAsF2


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇦Bosnia and Herzegovina
  • Comptes
  • OfficialCyber #3722
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"BoredAsF2"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"BoredAsF2"}