BlowMeSugarDaddy


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇱Poland
  • Comptes
  • 60cm 15kg 23cm#8720
Servidors preferits (1)
Aparences (12)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"BlowMeSugarDaddy"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"BlowMeSugarDaddy"}