Blamph💙


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇱Chile
  • Comptes
  • 🐻☆𝒦𝒾𝓇𝓎☆[𝒜♡𝐿]🐻✔#1069
Aparences (8)
Capes (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Blamph"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Blamph"}