Blame_Brinden


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • Blame_Brinden#2528
Aparences (26)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Blame_Brinden"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Blame_Brinden"}