Bl4styMineman💪


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇷Greece
  • Comptes
  • Bl4styMineman #0097
Servidors preferits (2)
Aparences (1)
Capes (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Bl4styMineman"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Bl4styMineman"}