Biia__PVP_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Biia__PVP_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Biia__PVP_"}