Balqis_Azizah


Perfil de Minecraft
Historial de noms
És “Balqis_Azizah” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Balqis_Azizah"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Balqis_Azizah"}