Baek⚰️


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇮🇹Italy
  • Comptes
  • absolute in doubt#4093
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Baek"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Baek"}